Finet

Vizitka poduzeća

Naziv: FINAL d.o.o.
Adresa: Bosanci 6b, 47251 Bosiljevo
Telefon: 047-811-364
Telefax: 047-811-365
Elektronska pošta: final@final-bosanci.hr
Internetska adresa: www.final-bosanci.hr
Broj zaposlenih: 2
Datum i mjesto osnivanja: 07.12.1995, Trgovački sud u Karlovcu
Matični broj: 01158554
Porezni broj: 1158554
Šifra djelatnosti: 4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn
TRR: 2484008-1100999982 RBA